Hoe kunnen we helpen?
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Vitamine C

Vitamine C heeft als reputatie dat het de productie van interferonen stimuleert. Dit zijn communicatiemoleculen die et immuunsysteem activeren. Zij behoren tot de cytokinefamilie. Een extra activatie hoeft geen voordeel te zijn, aangezien een overdaad aan deze moleculen, een zogenaamde cytokinestorm in de hand kan werken. Daarbij kan het immuunsysteem het eigen lichaam flink beschadigen. Het is daarom zinvol om te kijken wat vitamine C nu daadwerkelijk oplevert bij COVID-19 patienten.

Preventie

  • Uit de COVID-19 symptomen app met deelnemers uit het VK, VS en Zweden blijkt dat mensen die regelmatig vitamine C als supplement slikten niet beter beschermd waren tegen besmettingen (Louca B et al 2021).
  • Ook bij 200 zorgmedewerkers die verdeeld zijn over combinaties van 500 tot 1.000 mg vitamine C, HCQ of ivermectine, bleek geen statistisch significant voordeel van het suppleren met vitamine C (Behera P et al 2021).

Klinische onderzoeken (oraal)

  • Een niet-gerandomiseerd onderzoek (Patel et al 2020) waarvan alleen de abstract gepubliceerd is, bestond uit 176 patienten die opgenomen waren in het ziekenhuis. De helft kreeg tussen de 500 en 1.500mg vitamine C per dag, maar het leverde geen significant effect op.
  • In een onderzoek (Sulaiman KL et al 2021) uit Saudi Arabie kreeg een deel van de bijna 300 IC patienten 1.000 mg vitamine C per dag voor een periode van 11 dagen. Er was geen statistisch significant effect op sterfte, maar er leek wel effect op trombose te zijn.
  • Een onderzoek uit India (Visnuram P et al 2021) suggereert wel effect van 4 gram vitamine C, maar de methodologische beschrijving is zo armoedig dat je geen waarde kunt hechten aan het resultaat. Zo kun je niet eens vaststellen hoe men aan de controlegroep is gekomen.
  • Een Iraans onderzoek (Hakamifard A et al 2021) met 74 milde patienten kreeg ongeveer de helft 1.000 mg vitamine C, maar er was geen statistisch significant verschil
  • In het enige onderzoek (Thomas S et al 2021) dat daadwerkelijk gerandomiseerd was, werd 50mg zink en 8 gram vitamine C ingezet. Het onderzoek werd voortijdig gestaakt, omdat er geen effect was.

Klinisch onderzoek (intraveneus)

  • In een Pakistaans onderzoek (Gao D et al 2021) werden 150 patienten gerandomiseerd tussen wel of geen intraveneuze vitamine C behandeling. Het onderzoek had geen placebo en was niet geblindeerd. Er was geen verschil in beademing of sterfte tussen de groepen. De vitamine C groep die het overleefde vertrok wel gemiddeld 2 dagen eerder uit het ziekenhuis.
  • In een Iraans onderzoek (JamaliMoghadamSiahkali  S et al 2021) werden patienten met laag zuurstofgehalte gerandomiseerd over een vitamine C groep en een die het niet kreeg. Er was geen placebo en geen blindering. Er was geen verschil in sterfte. De vitamine C groep bleef echter langer in het ziekenhuis
  • In China (Zhang J et al 2021) heeft men een dubbelblind gecontroleerd onderzoek opgezet en hoewel er gunstige resultaten leken te komen van intraveneuze vitamine C toediening, was het verschil niet statistisch significant.

 

Er is weinig bewijs voor de effectiviteit van vitamine C in de bestrijding van COVID-19, maar het is altijd goed om gevarieerd te eten met voldoende groente en fruit. Daarnaast is het goed om te weten dat een vitamine C gebrek nagenoeg onmogelijk is, omdat E300, vitamine C dus, een conserveringsmiddel is. De gemiddelde Nederlander consumeert minimaal twee maal de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

 

Inhoudsopgave