Op basis van mijn mini-analyses van Zweden in relatie tot Scandinavië was ik tot de conclusie gekomen dat maatregelen beschermen tegen ziekte, (over)sterfte, economische teloorgang en mentale stress, mits vroeg en intensief ingezet. Deze nieuwe analyse (Akin AB et al 2022) in de Lancet Public Health waar 15 landen in opgenomen zijn, komt tot een vergelijkbare conclusie.

Zij hanteerden de YouGov databank als basis voor de mentale gezondheidsdata die draait om een PHQ-4. Een verkorte samenstelling van een aantal vragenlijsten die die depressie en stress meten. Ik heb daar ook meerdere malen gebruik van gemaakt, maar ook van een formele meta-analyse over Scandinavië en de Baltische staten. Resultaat komt overeen.

Variabelen en beperkingen

Ook hanteerden ze de Oxford Stringency Index (OSI) die iets zegt ook over de maatregelentiming en -intensiteit. Vervolgens hebben ze gecorrigeerd op infectiedruk op basis van cases en COVID sterfte, evenals vaccinatiegraad. Er zitten natuurlijk altijd allerlei beperkingen aan dit soort onderzoeken, zoals de representativiteit van het panel. De verschillende tijdvakken waarin de datasets zijn afgenomen en ook of de testdata en sterftecijfers kloppen, aangezien nog wel eens verlaat worden aangeleverd. Het resultaat ligt echter in lijn met alle andere onderzoeken op dit gebied. Als je reageert zoals Zweden, dan lijk je de illusie van vrijheid te hebben, maar dat komt heel duidelijk met een prijs op verschillende vlakken waaronder mentale gezondheid.

Eliminatie- of mitigatiebeleid

Als je de landen dan indeelt obv een eliminatie- of een mitigatiebeleid. Dan zie je dat de mentale gezondheid bij een eliminatiebeleid beter is dan in de landen met een mitigatiebeleid. Een eliminatiebeleid is een (near)zero COVID beleid, waarbij je de besmettingen vroegtijdig de kop indrukt. Dat is niet hetzelfde als de tirannie in China, waar ze superieure vaccins weigeren.

Over het algemeen zie je dat de schommelingen in mentale gezondheid redelijk stabiel blijven. Er is geen specifieke analyse gedaan bij de jongeren, waarvan we weten dat die harder getroffen worden. Wat we weten uit de meta-analyse is dat de Zweedse jongeren mentaal het hardst getroffen zijn. Er is geen discussie over dat maatregelen een negatieve impact hebben op mentale gezondheid, maar zonder of lakse maatregelen, is dat effect groter.

Conclusie

Vroeg genomen maatregelen hebben het minst effect op de mentale gezondheid en voorkomen de kans op een lockdown, die de mentale gezondheid veel negatiever beïnvloedt. Het is daarom meer dan logisch dat deze bevestiging betekent dat we een pro-actief beleid moeten voeren om te voorkomen dat we in een lockdown terecht gaan komen in dit najaar.