Hoe kunnen we helpen?
< Alle onderwerpen
Afdrukken

UV index

Virussen worden vernietigd door UV licht, maar het is de vraag of meer zonlicht waarmee een stijging plaatsvindt op de UV index, een noemenswaardig effect heeft op de verspreiding van het virus. Er hebben diverse analyses plaatsgevonden en dat effect lijkt er wel te zijn, maar het is heel bescheiden zo blijkt uit deze analyse, deze en deze. Het effect is heel beperkt en dat komt vooral door andere factoren veel belangrijker zijn zoals mobiliteit (zijn mensen in beweging) en bevolkingsdichtheid. Na aftrek van deze factoren blijven er nog enkele procenten over.

UV licht in gebouwen is zeker in staat om micro-organismen te doden, maar het is onduidelijk of het daadwerkelijk besmettingen voorkomt. Op dit moment is de consensus dat besmettingen vooral in elkaar nabijheid plaatsvinden, ook als reizen de virussen via aerosolen.

Inhoudsopgave