Hoe kunnen we helpen?
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Diagnose

De symptomen van COVID-19 lijken sterk op griep omdat er sprake is van een luchtwegaandoening. Een PCR test kan bevestigen of het gaat om SARS-CoV-2. De nieuwe PCR testen kunnen gelijktijdig SARS-CoV-2 en Influenza A/B vaststellen. In het ziekenhuis gaat men een stap verder, aangezien iedereen in het ziekenhuis getest wordt met een PCR test. Er vindt daarnaast aanvullende diagnostiek plaats met behulp van microbiologische testen.

Ook maakt men in het ziekenhuis gebruik van beeldvormende apparatuur om naar de longen te kijken. COVID-19 heeft verschillende kenmerken waarvan de zogenaamde matglasafwijkingen het meest voorkomen en die de diagnose kunnen bevestigen.

Het aantal mensen dat komt voor andere klachten en die positief testen is zeer beperkt. Dat aantal is veel kleiner dan 10 procent, zo meldt het NICE al in 2020. Het is mogelijk dat Omikron daar verandering in brengt. Doodsoorzaak wordt overigens altijd vastgesteld door een schouwarts en vastgelegd bij de gemeente. Het CBS hanteert de verklaringen van de schouwartsen en brengt elk half jaar een rapport uit, waaruit de COVID-19 doden worden gedestilleerd. Een besmetting moet verplicht gemeld worden aan de GGD, maar een sterfte aan corona niet. Er is om die reden zijn de cijfers van het RIVM die zich baseert op de GGD meldingen lager dan van het CBS.

Inhoudsopgave