Hoe kunnen we helpen?
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Long COVID

Update 8/1/2021

Na elke virale besmetting is er een groep mensen die voor langere tijd klachten houden en soms zelfs niet eens meer vanaf komen. Dat geldt ook voor besmetting door SARS-CoV-2. Dit noemt men long COVID of langdurige COVID. Een exacte termijn wordt niet gegeven, maar meestal gaat het om symptomen die langer dan 4 weken aanhouden. Sommigen kiezen voor een afkapperiode van 12 weken en soms zelfs van 6 maanden. Twaalf weken is de meest voorkomende afkapwaarde.

Het RIVM doet onderzoek naar long COVID en binnen deze organisatie heeft de gedragsunit in tussentijdse resultaten vastgesteld dat 37% van de mensen na een positieve getest na 12 weken nog klachten heeft. Nu is het mogelijk dat deze klachten ook kunnen ontstaan als gevolg van maatregelen of het seizoen. Daarom is er een controlegroep nodig van mensen die negatief getest zijn. In het Britse ONS onderzoek is daar sprake van en bestaat de controlegroep uit mensen die gediagnosticeerd is met griep, maar negatief getest zijn voor COVID-19. Ook daar komen dit soort klachten voor, maar veel minder dan bij COVID-19. De kans op long COVID na 6 maanden is volgens het ONS onderzoek 16,6%. Een extra controlemaatregelen was de verificatie van eczeem in de groepen volgens de huisartsenregistratie. Dat kwam in alle groepen even vaak voor en overeen met de gemiddelde populatie. Dit betekent dat de groepen representatief zijn voor het land en onderling goed vergelijkbaar.

De klachten komen voor bij jong en oud, maar naarmate de leeftijd vordert neemt het risico toe. Ook de ernst van de initiele ziekte speelt een belangrijke rol. Dit kan te maken hebben met meer schade aan de hersenen. Hypooxie (zuurstoftekort) speelt een rol en de andere mogelijkheid is aantasting van de hersenen door het immuunsysteem. Long COVID komt echter ook voor bij mensen die niet in het ziekenhuis terechtkomen. De klachten zijn dan meestal milder, maar kunnen nog lang aanhouden. In de jongere leeftijdsgroepen is dat iets vaker bij vrouwen. Over mogelijk oorzaken wordt gespeculeerd, maar er zijn 9 hypotheses (Proal et al):

  1. Orgaanschade (longen, bloedvaten en hart worden mogelijk door ontstekingen beschadigt en zorgen voor langdurige klachten)
  2. Viruspersistentie (sommige mensen hebben na 90 dagen nog een positieve PCR test)
  3. Reactivatie slapend herpesvirus (herpesvirussen kunnen slapend zijn, maar worden wakker bij cellulaire stress zoals bij COVID)
  4. Activiteit van bacterien, schimmels of parasieten (het aangedane immuunsysteem kan zich niet meer verdedigen)
  5. Functionele redundantie (aanwezige ziekmakende stoffen die het effect van het virus versterken zoals zuurstoftekorten)
  6. Genetische factoren
  7. Microbioom disregulatie (de bacterieen in de darmen kunnen invloed hebben neurotransmitters en het centraal zenuwstelsel en die kunnen door immunologische stress van samenstelling van veranderen en daarmee van activiteit)
  8. Autoantistoffen productie (de antistoffen opgewerkt door het virus richten zich tegen het eigen lichaam)

In het VK hebben ruim 400.000 mensen aangegeven dat zij een jaar na de besmetting nog gehinderd worden in hun dagelijkse activiteiten. De symptomen beginnen met benauwdheid en pijn op de borst, maar de klachten veranderen en nemen vaak toe. Buikklachten, vermoeidheid, pijn en concentratiestoornissen maken onderdeel uit van het klachtenpatroon. Ook is er een aanzienlijke groep die na initiële milde klachten die verdwenen, na drie maanden ineens long COVID klachten ontwikkelen. Hoe ernstiger de klachten in het beginstadium, hoe groter de kans op long COVID, maar het is ook duidelijk dat de klachten in een later stadium pas optreden, vooral bij jongere mensen en bij vrouwen.

Bekijk de webinar over pathofysiologie van Long Covid van Amy Proal, d.d. 6-1-2021: https://bit.ly/3r2Dj0L 

Alles over long COVID op COVIDwiki

Vorige Diagnose
Volgende Long COVID jongeren
Inhoudsopgave