Ik kreeg een bericht in mijn inbox van iemand die mij wilde attenderen op een post waarin werd geclaimd dat “lots of doctors are noticing that cancers are increasing dramatically”, met een figuur uit de VAERS waarin een enorm aantal kankerdiagnoses zijn gerapporteerd in 2021 en nauwelijks in de jaren 2016-2020. Even los van de problemen van VAERS, waar iedereen een bijwerking of diagnose kan melden als mogelijke bijwerking van vaccins, is het wel een interessante vraag. Kunnen vaccins risico geven op kanker?

Hoe snel ontstaat kanker eigenlijk? Meestal duurt het lang voordat de eerste schade aan het DNA leidt tot het ontstaan van kanker. Toen de atoombommen in 1945 op Hiroshima en Nagasaki werden gegooid, duurde het 2 jaar tot de incidentie van leukemie in het gebied (met veel overlevers die aan veel straling waren blootgesteld) begon op te lopen, en deze piekte na 4-6 jaar. Pas na 10 jaar begon de incidentie van andere kankers op te lopen. Zelfs bij zo’n heftig DNA-beschadigend event duurde het dus jaren tot nieuwe kankers zich openbaarden. Lees hier verder: https://lnkd.in/dcDdiDxX

Helaas stijgt de incidentie van kanker al jaren: in Nederland kregen in 2000 70.000 mensen de diagnose kanker, in 2017 110.000 mensen en in 2019 117.000 mensen. Bekende risicofactoren zijn bijvoorbeeld roken, blootstelling aan giftige stoffen of UV straling en erfelijke factoren. Vaccinaties horen daar niet bij.

Er is onderzoek gedaan naar de relatie tussen vaccinaties en kanker. In de wetenschappelijke wereld is de hypothese dat vaccinaties juist een beschermend effect hebben op het ontstaan van kanker. Een systematische analyse naar vaccinaties en kinderkanker ondersteunde deze hypothese (zie https://lnkd.in/ddy3ki7i).

Ook zijn er verschillende vaccinaties juist als behandeling of gerichte preventie tegen kanker beschikbaar: bijvoorbeeld de HPV-vaccinatie om baarmoederhalskanker te voorkomen.

Maar kan de covid-vaccinatie het ontstaan van kanker veroorzaken? Een search op pubmed (vaccine-induced cancer and covid) leverde mij 101 titels op die allemaal niet relevant waren voor deze vraag. Er lijkt dus geen literatuur over te zijn. De claim dat vaccinaties een rol spelen bij het ontstaan van kanker vereist een robuuste onderbouwing. Een zelf gefabriceerd figuurtje uit de VAERS database is dat niet, en kan alleen maar als doel hebben angst en wantrouwen te laten ontstaan.

Ik zie op dit moment geen aanwijzingen dat er kanker is ontstaan door vaccinaties. Ik zie ook geen goede rationale waarom dat door vaccinaties, of mRNA vaccins in het bijzonder, het geval zou moeten zijn.

Dit blog is geschreven door Hans Westgeest en je kunt reageren op de LinkedIn versie.