Het artsencollectief is al aan het kirren met ‘Ivermectine maakt een comeback’ en dat is gebaseerd op dit nieuw verschenen artikel in Cureus (Chamie JJ, Hibberd JA, Scheim DA 2023). Het zou namelijk bewijzen dat de gratis verstrekte ivermectine in Peru de oversterfte dramatisch heeft ingeperkt. Dat is niet het geval.
In Peru werd van augustus tot en met december 2020 gratis ivermectine verstrekt. De hoofdauteur van de analyse is data-analist Juan Chamie, die eerder al van alles heeft gepubliceerd voor de FLCCC, de club die miljoenen heeft verdiend door ivermectine te promoten als een effectief middel. Tot nu toe zijn ze er niet in geslaagd dit aan te tonen, en dat is nu ook niet het geval.
Meestal negeerde Chamie alle verstorende factoren, oftewel factoren die ook van invloed kunnen zijn. Echter, deze keer houdt hij er rekening mee, met name met mobiliteit. Dit is een belangrijke verstorende factor, omdat een afname in mobiliteit ook kan leiden tot een afname in de kans op besmetting. Daarom is het mogelijk dat besmettingen verminderen voordat de maatregelen van kracht zijn, omdat mensen uit eigen beweging voorzichtiger worden. Dit betekent overigens niet dat de maatregelen niet effectief zijn, maar eerder dat ze te laat zijn ingevoerd. Mobiliteit is dus een cruciale, zo niet de belangrijkste factor in verspreiding. Ecologische studies, observaties van groepen in de echte wereld zonder mobiliteitsgegevens, hebben aanzienlijk minder waarde.

Chamie heeft in deze nieuwe studie mobiliteit als verstorende factor meegenomen. Gedurende de periode waarin gratis ivermectine werd verstrekt (augustus tot en met december 2020), bleek de oversterfte aanzienlijk af te nemen, terwijl de mobiliteit niet daalde. Dit is duidelijk te zien in de grafiek.

“These mobility indices show a similar pattern among states: a sharp decline from March to April 2020, followed by a steady rise through November, with a brief and modest decrease in August. There were no reductions in mobility that can explain the reductions in excess deaths shown in Figure 3 and as also shown for all 25 states [14].”
Chamie C 2023 werkte mobiliteit en oversterfte in Peru irt ivermectine?
 

De afbeelding bestaat uit zes grafieken, en rechtsonder is een samenvatting te zien van alle 25 staten van Peru. Hieruit is af te lezen dat de mobiliteit (alle lijnen) afnam in maart en april, waarna het begon toe te nemen tot het einde van 2020. Opvallend is dat in september, oktober en november een dramatische afname in oversterfte te zien is. Ondanks de conclusie van de auteurs dat ivermectine effectief is tegen COVID-19, is deze conclusie onjuist. Om dit beter te begrijpen, is het nodig om dieper in te gaan op de mobiliteitsindex van Google.

Laten we eens kijken naar de mobiliteitsfactoren van Google, die in vijf categorieën zijn onderverdeeld:
 
  1. Retail en recreatie
  2. Werk
  3. Openbaar vervoer
  4. Parken
  5. Thuis

De indicatoren 4 en 5 werken in tegengestelde richting. Als het bezoek aan parken toeneemt en mensen vaker thuis blijven, zijn er minder mensen gelijktijdig geconcentreerd in kantoren, winkels en het openbaar vervoer. Hierdoor neemt het risico op besmetting af. Dit is de reden waarom vrijwel alle publicaties die mobiliteit analyseren zich richten op indicatoren 1 tot en met 3, maar deze analyse doet dat niet.

Het bezoek aan parken en het thuisblijven namen in die periode toe, vanwege het begin van de lente op het zuidelijk halfrond in augustus. Als hier geen correctie voor wordt toegepast, heeft de analyse weinig waarde. Er zijn talloze publicaties waaruit dit blijkt, waaronder die van epidemioloog en criticus van maatregelen, John P. Ioannidis, die het volgende schrijft:

 
De auteurs hebben of hun huiswerk niet gedaan of hopen dat de lezers hun huiswerk niet doen. Het is echter volstrekt logisch om thuisblijven en parken te negeren. Het is nog beter om erop te corrigeren, juist omdat het iets zegt over de verdunning van de concentratie op het werk, winkelcentra en openbaar vervoer.

Verdere overwegingen

De analyse van Chamie voert nog verder 2021 in, maar dat is niet meer relevant. DE plot en mobiliteitsanalyse draait immers om 2020. Daarna verscheen een nieuwe variant en het is beter om vergelijkingen te maken binnen dezelfde variant, zoals Chamie zelf ook gedaan heeft met hun grafiek. En dan als laatste opmerking. Het wetenschappelijke tijdschrift Cureus? Serious? Die doen peerreview achteraf. 

Conclusie

Er is geen come-back van ivermectine. Er is alleen maar sprake van inhoudelijk slechte analyses en daarmee in de lijn met al de voorgaande slecht onderbouwde retoriek van FLCCC. Ivermectine werkt niet in ecologische studies en niet goed opgezette experimenten. Het werkt alleen in onderzoeken die teruggetrokken zijn. Meer over het totaal aan onderzoek naar ivermectine kun je in onze kennisbank vinden.