Zijn de cognitieve stoornissen bij long COVID ‘slechts’ een vermoeidheidsverschijnsel? Onderzoekers brachten het spike eiwit van het virus via directe infusietherapie in de hersenen van muizen en zagen de bekende cognitieve problemen van long COVID ontstaan (Fontes-Dantes FL et al 2022).

 

Het vermoeden was dat er inflammatie zou ontstaan via de Toll like receptor 4 (TLR4). Daarom gebruikten ze deels zogenaamde knock-out muizen waar deze receptor is uitgeschakeld. Die kregen pas veel later problemen. Alle muizen leerden een specifieke taak waar cognitie (en dus ook geheugen) voor is vereist. Na de infusie bleken de normale muizen al snel die taak niet meer te kunnen volbrengen, terwijl de muizen met TRL4 inhibitie dat nog wel konden. Ook bleken de knockout muizen aanzienlijk minder schade te hebben.

In vroege obductierapporten werden al macrofagen, immuuncellen, in de hersenen gevonden die daar niet horen. Men vermoedde dat het virus de bloedhersenbarrière zou kunnen passeren. Dat werd eind 2020 al bevestigd (Rhea EM et al 2020).

 

Het was alleen onduidelijk of de schade veroorzaakt wordt door de macrofagen of dat er iets in de hersenen zelf wordt geactiveerd. Dit onderzoek geeft daar antwoord op. De schade ontstaat ook bij afwezigheid van antilichamen. Het is het spike eiwit zelf dat voor de schade zorgt. En mocht je denken dat het komt door het vaccin dan is het heel onwaarschijnlijk. De hoeveelheid spike eiwit in het vaccin is veel te beperkt, blijft voornamelijk lokaal en kan in tegenstelling tot het virus niet vermenigvuldigen.

Als we kijken naar het totaal bewijs mbt long COVID, dan kunnen we het volgende constateren:

  1. Een virusinfectie is PCR bevestigd bij mensen
  2. Anatomische veranderingen in de hersenen worden geconstateerd met MRI bij mensen (Douaud G et al 2022)
  3. Neuro-inflammatie is gevonden met TSPO scan bij mensen (Visser D et al 2022)
  4. Dat het spike eiwit de bloed-hersenbarrière kan passeren bij muizen
  5. Dat er immuuncellen in de hersenen zijn gevonden bij mensen
  6. Dat het spike eiwit TLR activeert met inflammatie als gevolg bij muizen
  7. Dat de inflammatie leidt tot hersenschade bij muizen
  8. Dat de muizen cognitieve functiestoornissen vertonen

Er is dus direct en indirect bewijs dat long COVID klachten een duidelijk biomedische oorzaak kunnen hebben. Uiteraard is meer onderzoek nodig, maar die stille pandemie van long COVID gaat nog een staartje krijgen. En het wordt dus tijd dat ook Nederland long COVID serieus gaat nemen met biomedisch onderzoek!