In een recent opiniestuk in het “Pharmaceutisch Weekblad” stellen elf apothekers dat het vaccineren van kinderen tussen 5 en 11 jaar gevaarlijk is, waarbij zij zich baseren op een zogeheten v-safe studie. 

De presentatie van de getallen en de daaropvolgende conclusie is echter zeer onzorgvuldig en misleidend, waardoor een rectificatie op zijn plaats zou zijn.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de beroepsgroep voor Nederlandse apothekers, laat in een schriftelijke reactie weten dat het betreffende opiniestuk niet de mening van de complete beroepsgroep vertegenwoordigt en dat zij zich niet in de conclusie van de elf auteurs kan vinden.

Terug naar de v-safe studie. Deze aanpak betreft een telefoon-app waarin ouders zelf elektronisch meldingen kunnen doen over bijwerkingen. Na bijna 9 miljoen gezette vaccinaties onder kinderen tussen 5 en 11 jaar oud hebben ruim 42 duizend ouders of verzorgers de app gebuikt.

Deze aanpak heeft een aantal tekortkomingen: (1) onduidelijk is hoe representatief de 42 duizend kinderen zijn voor de gehele gevaccineerde groep, (2) er is geen controlegroep waardoor onbekend is hoeveel bijwerkingen veroorzaakt zijn door te vaccineren en hoeveel sowieso al zouden voorkomen (achtergrondincidentie).

Binnen één week na vaccineren zijn veertien kinderen opgenomen in het ziekenhuis (= 0.03%). Voor vijf kinderen is de reden van opname bekend:

  • Blindedarmontsteking (2x)
  • Overgeven en uitdroging (1x)
  • Luchtweginfectie (1x)
  • Retropharyngeal cellulitis (1x)

In één geval was er een onterechte melding en bij de overige gevallen (8x) is de reden van opname onbekend.

Uit bovenstaande mag en kun je geen conclusie trekken over een oorzakelijk verband tussen vaccineren en ziekenhuisopname bij kinderen. Zo is het lastig hard te maken dat vaccineren een blindedarmontsteking of een luchtweginfectie veroorzaakte. Tóch scharen de elf apothekers al deze meldingen onder “vaccinatieschade”, alsmede de onterechte melding en de gevallen met onbekende diagnose.

Voorts is de achtergrondincidentie volstrekt onbekend. In voorgaande jaren zijn er jaarlijks tussen de 60 en 70 duizend kinderen tussen 5 en 10 jaar opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen. Dit is jaarlijks ~6% van alle Nederlandse kinderen tussen 5 en 11 jaar. Per week omgerekend worden 0,11% van alle Nederlandse kinderen opgenomen in het ziekenhuis. Dit is 3,5 keer hoger dan in de v-safe studie.

De wijze waarop de apothekers in hun opiniestuk omgaan met deze cijfers is zeer onzorgvuldig. Ze beschouwen vaccineren ten onrechte als directe oorzaak voor alle gevallen van opname in het ziekenhuis. Deze cijfers worden vervolgens geëxtrapoleerd naar alle Nederlandse kinderen om het vooringenomen standpunt dat vaccineren schadelijk is voor kinderen te onderbouwen, zonder dat hier concreet bewijs voor is.

Naast de v-safe studie zijn er ook VAERS data op basis van 8,7 miljoen gezette vaccinaties bij kinderen tussen 5-11 jaar oud, waarbij er 100 “serious events” zijn gemeld (0.0001%). Deze zijn vervolgens onder te verdelen in:

  • Koorts (29x)
  • Overgeven (21x)
  • Verhoogd troponine (15x)
  • Stuipen (12x = 0,00014%)
  • Myocarditis (11x = 0,00013%, waarvan 7 hersteld, 4 herstellende)

De bijwerkingen na vaccineren bij kinderen zijn zeer zeldzaam en veelal mild. Deze bijwerkingen dienen dan ook gewogen te worden tegen mogelijk tegen mogelijke complicaties tijdens of na een coronavirusinfectie, zoals ontstekingsreactie MIS-C (één op de 5 duizend), long COVID (1-2%) en een kleine kans op een ernstige COVID waarbij ziekenhuisopname nodig is (één op de 15 duizend).

De kans op directe nadelige gevolgen van een coronabesmetting bij basisschoolkinderen is klein, maar niet nul. Daartegenover is de kans op vervelende bijwerkingen door vaccinatie aantoonbaar nog véél kleiner.

We roepen de elf apothekers op hun stuk te rectificeren. De auteurs geven een behoorlijk verkeerde weergave van zaken. Wij verbazen ons ten zeerste over het feit dat géén van de elf auteurs de bovenstaande uitleg en correcte duiding van de v-safe meldingen tot zich heeft genomen, terwijl die toch evident in de aangehaalde referentie staan.

Dat het artsen covid collectief dit stuk vervolgens deelt was te verwachten. Eerder voerden dit bonte gezelschap vijf sterfgevallen op na vaccinatie onder tieners. Bij navraag bij EMA bleken deze sterfgevallen niet te bestaan, en te zijn verzonnen.

Eerder gaf het covid collectief ook al onjuiste informatie over onbewezen en bewezen ineffectieve (vroeg)behandelingen, en was er sprake van compleet onterechte beweringen over verhoogd risico op miskramen door vaccinatie tijdens de zwangerschap.

De stelselmatige en onzorgvuldige wijze waarop dit collectief aantoonbaar onjuiste informatie verspreid leverde hen dan ook de Meester Kackadorisprijs 2021 op van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

Beste elf apothekers, hou de discussie wetenschappelijk en eerlijk.

Martijn Luijsterburg