Vitamine D

Een nieuw systematisch overzichtsartikel (Hosseini B et al 2022) met daarin een meta-analyse bundelt onze huidige kennis over de invloed van vitamine D suppletie op COVID-19 en het lijkt positief, maar bevat geen verrassingen. De auteurs hebben zowel RCT’s als...