Lockdown effectiviteit

Het is altijd lastig om te bepalen of een maatregel werkt, aangezien je nooit weet wat er precies gebeurd zou zijn als je de maatregel niet genomen zou hebben. Door regio’s en landen met elkaar te vergelijken kun je verschillen zien in verspreiding,...