Hoe kunnen we helpen?
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Sterftekans (IFR)

Op basis van het onderzoek van John Ioannidis wordt veelal verondersteld dat het sterfterisico, de infection fatality rate (IFR) op 0,15 ligt. Dat is een mondiaal gemiddelde, maar dat is redelijk zinloos, aangezien de data van veel landen onbetrouwbaar zijn. India heeft bv een onverklaarde oversterfte van miljoenen mensen. In een nieuwe analyse hebben ze zich beperkt tot de landen waarvan de datavoorziening goed is.

Zo’n onderzoek is nog steeds lastig, omdat men uitgaat van bloeddonoren. De onderzoekers erkennen ze dat conclusies baseren op bloeddonoren, zoals ook John Ioannidis heeft gedaan, niet kan werken. De seroprevalentie van Britse bloeddonoren bleek 8,5, terwijl een representatieve sample van ONS uitkwam op 5,4%. Het is dus een flinke overschatting van het aantal besmetten waardoor de IFR daalt.

Daarnaast geven ze aan dat timing van maatregelen een rol speelt, aangezien laat ingezette maatregelen leiden tot overvolle ziekenhuizen en daarmee meer sterfte. Een logisch gegeven dat Ioannidis niet alleen in zijn IFR onderzoek heeft genegeerd, maar zelfs in zijn oordeel over de effectiviteit van maatregelen op mortaliteit.

Na correctie van allerlei verstorende factoren komen ze tot de volgende conclusie:

IFR covid

  • 0,4% bij 55 jaar
  • 1,4% bij 65 jaar
  • 4,6% bij 75 jaar
  • 15% > 85 jaar

De gemiddelde IFR van een 55 jarige is dus 0,4% en van 65 jr 1,4%. Dat is geen dor hout, maar een actieve populatie. Het percentage ligt in NL lager, maar dat komt door de maatregelen, want die sparen levens en voorkomen ook zorginfarcten.

In Nederland hebben we twee soorten cijfers:

  1. RIVM / GGD
    Dit COVVID doden die gemeld worden bij de GGD, maar die zijn verre van compleet. Dat komt omdat er geen meldingsplicht is. De schouwarts stelt weliswaar COVID vast als doodsoorzaak, maar hoeft dat niet te melden. Over 2020 meldde men 11.500 doden als gevolg van COVID.
  2. CBS
    Het centraal bureau van de statistiek (CBS) krijgt de cijfers binnen via de gemeentes en legt deze naast de verklaring van de schouwarts. Daarmee hebben ze een completer beeld dat ze in kwartaalrapportages publiceren. Zij komen over 2020 uit op 20.300 doden.

Dat is een flink verschil, maar de CBS cijfers zijn betrouwbaarder, maar komen pas later. De cijfers laten ook zien dat het twee maal hoger ligt dan bij sterfte in een zwaar griepseizoen.

Inhoudsopgave